top of page
Användarvillkor
Användarvillkor för UGOSEE
Introduktion

Välkommen till UGOSEE! Genom att använda vår plattform förbinder du dig att följa dessa användarvillkor, som är utformade för att säkerställa en välkomnande, positiv och inspirerande gemenskap. Dessa villkor utgör ett juridiskt avtal mellan dig, som användare, och UGOSEE. Genom att skapa ett konto och använda UGOSEE accepterar du dessa villkor i sin helhet.

(Det här är grunden för vår relation med dig som användare.)

UGOSEE är en plattform i ständig utveckling, och vi erkänner att det finns områden som kan förbättras. Just nu, i dess nuvarande skede, är all feedback oerhört värdefull för oss. Den hjälper oss att utveckla plattformen för alla användare. Tack för att du bidrar till vår gemensamma framgång.
Vi erkänner ödmjukt att misstag kan ske i vår strävan av ständig utveckling och förbättring, åtar vi oss rätten att göra om och rätta till eventuella fel. (Så även i användaravtalet)  Samtidigt värderar vi högt principen om rättvisa och önskar inte att felaktigt anklagas för misstag eller händelser som ligger utanför vår vetskap eller kontroll. Vi ber om förståelse för att vi, liksom alla, har rätten att betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad, och vi välkomnar alltid konstruktiv dialog för att lösa eventuella missförstånd eller problem.

 

Accept av Villkor

Genom att registrera dig på UGOSEE och använda våra tjänster godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner villkoren i sin helhet bör du inte använda UGOSEE.

(Om du använder UGOSEE, betyder det att du håller med om dessa regler.)

Användning av Tjänsten

UGOSEE tillhandahåller en plattform för kreativt uttryck och gemenskap. Användare uppmuntras att dela sitt innehåll, interagera respektfullt med andra användare och bidra till en positiv atmosfär.

(Här är vad UGOSEE är och hur du bör använda den.)

Beteenderegler

  • Kärlek och Positivitet: Sträva alltid efter att sprida kärlek och positivitet.

  • Respekt för Mångfald: Vår gemenskap välkomnar alla. Visa respekt för andra medlemmars bakgrund och åsikter.

  • Fredfull Interaktion: Uppmuntra till konstruktiva samtal och undvik konflikter.

  • Skydda Integritet: Respektera andra användares integritet och personliga information.

  • Ingen Diskriminering eller Hat: Vi tolererar inte diskriminering eller hat.

  • Ingen Olovlig Verksamhet: Använd inte UGOSEE för olagliga ändamål

    (Det här är reglerna för hur du beter dig på UGOSEE. Var snäll och respektfull.)

     

Användargenererat Innehåll
 

Du behåller alla rättigheter till det innehåll du skapar, men genom att ladda upp eller dela innehåll på UGOSEE ger du oss en icke-exklusiv, överförbar, sublicensierbar, royaltyfri, global licens att använda, reproducera, modifiera, distribuera och visa detta innehåll i samband med att tillhandahålla och marknadsföra UGOSEE.


(Du äger ditt innehåll, men tillåter oss att använda det för att göra UGOSEE bättre.)
 

Ansvar för innehåll

Allt innehåll som skapas och publiceras av kreatörer på UGOSEE-plattformen är kreatörernas eget ansvar. UGOSEE ansvarar inte för innehållet och åsikterna som framförs i det användargenererade innehållet (UGC). Kreatörerna garanterar att deras bidrag inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagstiftning.

(Ansvar för innehåll: Kreatörer är ensamt ansvariga för det innehåll de publicerar på UGOSEE och för att det inte kränker någons rättigheter eller lagar.)

 

Användning av varumärken

Om du som kreatör väljer att inkludera tredje parts varumärken i dina videor, är det ditt ansvar att säkerställa att du har nödvändiga tillstånd från varumärkesägaren. Att använda varumärken utan tillstånd kan leda till rättsliga åtgärder från varumärkesinnehavaren, och UGOSEE frånsäger sig allt ansvar för sådan obehörig användning.
(Användning av varumärken: Kreatörer måste ha tillstånd för att använda tredje parts varumärken i sina videor och UGOSEE tar inget ansvar för obehörig användning.)


Immateriella Rättigheter

Innehållet på UGOSEE skyddas av upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, sända, återge, publicera, licensiera, modifiera, bearbeta eller använda något innehåll utan förhandsgodkännande från rättighetsinnehavaren.

(Respektera upphovsrätten; kopiera inte material utan tillstånd.)

 

Användarkonto

Du är ansvarig för att bibehålla säkerheten och konfidentialiteten för ditt konto och lösenord. Informera oss omedelbart om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsintrång.

(Håll ditt konto säkert och berätta för oss om något verkar fel.)

 

Avstängning och Avslutning

UGOSEE förbehåller sig rätten att avstänga eller avsluta ditt konto vid brott mot dessa användarvillkor, olaglig verksamhet, eller andra handlingar som skadar vårt community.


(Vi kan stänga av ditt konto om du inte följer reglerna.)

 

Rättigheter och Skyldigheter

UGOSEE förbehåller sig rätten att modifiera eller avbryta tjänsten med eller utan förvarning. Vi strävar efter att hålla plattformen säker, men vi kan inte garantera total säkerhet.

(Vi gör vårt bästa för att hålla UGOSEE igång smidigt, men ibland kan saker behöva ändras.)

 

Ansvarsbegränsning

UGOSEE ansvarar inte för direkta, indirekta, incidentella, särskilda, följds- eller exemplariska skador som uppstått genom användningen eller oförmågan att använda vår tjänst.

(Vi är inte ansvariga för skador som kan hända när du använder UGOSEE.)

 

Tvistlösning

Vid eventuella oenigheter som uppstår i samband med dessa användarvillkor, strävar vi efter att hitta en lösning genom ömsesidig överenskommelse, med respekt för svensk lagstiftning. Vi prioriterar alltid att lösa eventuella tvister utanför domstol, men om vi inte når en gemensam överenskommelse, kommer frågan att avgöras enligt svensk lag, i svenska domstolar.

Ändringar av Tjänsten

UGOSEE förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta eller upphöra med någon del av tjänsten, inklusive tillgänglighet av någon funktion, databas eller innehåll.

(Tjänsten kan förändras över tid, och vi meddelar dig om stora förändringar.)

Om fel uppstår

Vi erkänner att vi, i vår strävan efter ständig utveckling, kan göra fel och vi åtar oss att rätta till dessa med ödmjukhet. Vi värdesätter rättvisan som grundar sig i principen om att vara oskyldig tills motsatsen bevisas och välkomnar öppen dialog för att adressera och lösa eventuella missförstånd.

Feedback och Förslag

All feedback, kommentarer och förslag för förbättring av UGOSEE är välkomna. Genom att skicka in feedback ger du oss rätten att använda feedbacken utan begränsning och utan ersättning till dig.

(Dina idéer och feedback hjälper oss att göra UGOSEE bättre, och vi kan använda dem för att förbättra plattformen.)

*Ägarspridning

Ägarfördelning och ersättningsstrukt

UGOSEE - Grundaren Tommie Gyllin vill på något sätt möjligt ge 49% av företaget till sina kreatörer. "Den vägen vi tänkte gå med detta fungerade inte riktigt, men vi tittar efter alternativa lösningar för att på bästa sätt gangna både kreatörerna och tillväxten av UGOSEE som företag och plattform.

Alla beslut gällande disponering av dessa 49% ska fattas med företagets och dess VD:s bästa för ögonen, utan att medföra extra kostnader för företaget. Detta inkluderar möjligheten att sälja aktier till ett förmånligt pris om det bedöms vara den bästa lösningen för UGOSEE.

De återstående 51% av UGOSEE kommer att fortsätta vara Tommie Gyllins personliga ägande, med mindre att han själv väljer att sälja, byta eller på annat sätt överföra dessa genom ett medvetet val.


(UGOSEE planerar att dela 49% av företagets aktier till medlemmar som bidrar till plattformen, efter att grundaren har tjänat sin första miljon. De återstående 51% förblir grundarens personliga ägande.)

 

Serviceavgifter för köp av UGC på UGOSEE

När företag väljer att köpa användargenererat innehåll (UGC) från kreatörer genom UGOSEE-plattformen, kommer en serviceavgift på 20% att appliceras på köpesumman. Denna avgift är utformad för att täcka administrativa kostnader och för att fortsätta stödja och utveckla plattformens infrastruktur, vilket möjliggör ytterligare möjligheter för både kreatörer och företag.
 

En del av serviceavgiften används också för att kompensera ledningen, inklusive grundarens lön, vilket säkerställer att plattformens ledarskap kan fortsätta att fokusera på att utveckla och förbättra UGOSEE för alla användare.

Det är UGOSEEs ambition att skapa en transparent och rättvis marknadsplats där kreatörer kan visa upp och sälja sitt innehåll till intresserade företag. Vi tror att denna modell uppmuntrar till ett fruktbart samarbete mellan kreatörer och företag, samtidigt som den stödjer plattformens långsiktiga tillväxt och utveckling.

Genom att använda UGOSEE-plattformen för att köpa eller sälja UGC, godkänner du dessa villkor och den tillämpliga serviceavgiften.


(UGOSEE tillämpar en 20% serviceavgift på köp av UGC för att täcka administrativa kostnader och stödja plattformens utveckling, vilket gynnar både kreatörer och företag.)

Kontakt


Om du har frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på info@ugosee.com 
(Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!)

Ansvarsfriskrivning och Rättigheter

Medan vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information, kan vi inte garantera att alla detaljer är felfria eller att användningen av våra tjänster kommer att vara utan avbrott eller fel. Vi ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller olägenheter som uppstår till följd av användningen av UGOSEE-plattformen eller dess innehåll. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet, tjänsterna och dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Genom att använda UGOSEE-plattformen samtycker du till att du förstår och accepterar detta ansvarsfriskrivningsmeddelande samt alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

(Genom att använda UGOSEE-plattformen samtycker användarna till att använda tjänsterna på egen risk och förstår att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella fel i informationen eller problem som kan uppstå vid användning av plattformen.)

bottom of page