top of page
Sekretess & databehandling

Sekretess och Databehandling


På UGOSEE värdesätter vi din integritet och har åtagit oss att skydda dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig svensk dataskyddslagstiftning.

Insamling av Information: Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig på UGOSEE, uppdaterar din användarprofil, publicerar innehåll, deltar i community-aktiviteter eller kommunicerar med oss. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, och eventuella bilder eller videor du laddar upp.

(Kort sagt: Vi samlar in information som du ger oss när du använder vår tjänst.)

Användning av Information: Dina personuppgifter används för att ge dig tillgång till våra tjänster, förbättra din användarupplevelse, kommunicera med dig, samt för att säkerställa plattformens säkerhet. Vi behandlar dina data i enlighet med GDPR för att tillhandahålla de tjänster du har begärt.
(Med andra ord: Vi använder din information för att göra UGOSEE bättre och hålla dig uppdaterad.)

Dela Information: Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall då det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag. Icke-personligt identifierbar information kan delas med våra partners för analys och marknadsföring.

(Enkelt uttryckt: Vi delar inte din info med andra, utom när det behövs för att UGOSEE ska fungera eller när lagen kräver det.)

Skydd av Information: Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi strävar efter att skydda din information med högsta möjliga säkerhet

(Kortfattat: Vi skyddar din information från att hamna i fel händer.)

Ändringar i Sekretesspolicyn: UGOSEE förbehåller sig rätten att uppdatera denna sekretesspolicy för att reflektera ändringar i vår praxis eller som svar på ändrade lagkrav. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar.

(Detta betyder: Om vi ändrar hur vi hanterar din info, kommer vi att berätta det för dig.)

Dina rättigheter: Enligt GDPR har du rättigheter relaterade till din personliga information, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera, radera, begränsa behandlingen av dina data, samt rätten att invända och rätten till dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

(Med andra ord: Du har kontroll över din information och kan be oss uppdatera eller radera den.)

bottom of page